EM literatura

Pretplate

stručni časopis ege
tiskano i digitalno izdanje
godišnja pretplata

Tiskano izdanje stručnog časopisa EGE (5 brojeva)

Pristup digitalnom izdanju stručnog časopisa EGE (5 brojeva) tekuće godine
od 1.siječnja do 31. prosinca

Cijena je izražena sa stopom PDV-a od 13% i uključuje troškove pakiranja i poštarine

Više informacija na: www.ege.hr

Tiskano izdanje stručnog časopisa EGE (5 brojeva)

Pristup digitalnom izdanju stručnog časopisa EGE (5 brojeva) tekuće godine
od 1.siječnja do 31. prosinca

Cijena je izražena sa stopom PDV-a od 13% i uključuje troškove pakiranja i poštarine

Više informacija na: www.ege.hr

70,00
EUR/god.
527,42 
HRK/god.
stručni časopis ege
digitalno izdanje
godišnja pretplata

Digitalno izdanje stručnog časopisa EGE (5 brojeva)

Pristup digitalnom izdanju stručnog časopisa EGE (5 brojeva) tekuće godine
od 1.siječnja do 31. prosinca

Cijena je izražena sa stopom PDV-a od 13%

Više informacija na: www.ege.hr

Digitalno izdanje stručnog časopisa EGE (5 brojeva)

Pristup digitalnom izdanju stručnog časopisa EGE (5 brojeva) tekuće godine
od 1.siječnja do 31. prosinca

Cijena je izražena sa stopom PDV-a od 13%

Više informacija na: www.ege.hr

40,00
EUR/god.
301,38 
HRK/god.
stručni časopis ege
tiskano i digitalno izdanje - INO
godišnja pretplata INO

Tiskano izdanje stručnog časopisa EGE (5 brojeva)

Pristup digitalnom izdanju stručnog časopisa EGE (5 brojeva) tekuće godine
od 1.siječnja do 31. prosinca

Cijena je izražena sa stopom PDV-a od 13% i uključuje troškove pakiranja i poštarine

Više informacija na: www.ege.hr

Tiskano izdanje stručnog časopisa EGE (5 brojeva)

Pristup digitalnom izdanju stručnog časopisa EGE (5 brojeva) tekuće godine
od 1.siječnja do 31. prosinca

Cijena je izražena sa stopom PDV-a od 13% i uključuje troškove pakiranja i poštarine

Više informacija na: www.ege.hr

95,00
EUR/god.
715,78 
HRK/god.

Literatura

Ege pretplata
HLAĐENJE I KLIMATIZACIJA (HIK)
Orest Fabris

65,00
489,74 kn

Cijena: 65,00 EUR
Izdanje: 2023.
Format: A5
Stranica: 544

ISBN 978-953-6759-66-8

Ege pretplata
PLINARSKI PRIRUČNIK

66,50
501,04 kn

Cjena: 66,50 EUR
Izdanje: 2014.
Format: A5
Stranica: 1096

ISBN 978-953-6759-60-6

Ege pretplata
OSNOVE TEHNIKE INSTALACIJA VODE I PLINA

13,50
101,72 kn

Cijena: 13,50 EUR
Izdanje: 2018.
Format: B5
Stranica: 528

ISBN 978-953-6759-64-4